Precise and energy saving aeration air flow control with Iris® valves

Precise and energy saving aeration air flow control with Iris® valves
April 24, 2019 Thomas Bleif
Thomas Bleif April 24, 2019
French German

Precise and energy saving aeration air flow control with Iris® valves

 

This is a demonstration display for Egger Iris® Diaphragm Control Valves. You can see the stable and precise air flow control as we need for energy saving air flow control in WWTP for aeration air.

Iris_Blendenregulierschieber_Chemnitz

Iris Reference Air flow control WWTP Chemnitz